سه‌شنبه 6 شهریور‌ماه سال 1386
درد دل!

خدایا

خسته ام... خسته....

خدایا احساس میکنم دیگه دوستم نداری

آره خدا؟

اشکالی نداره

دوست داشتن که زورکی نیست

مهم اینه که من همیشه دوست دارم...

همیشه دوسِت دارم!

خدایا

چرا روزگار دوباره با من لج کرده؟

چرا ساز مخالف میزنه؟

خدایا شاید بازم داری امتحانم میکنی ...آره؟

خدایا مگه تموم نشد؟

تا کِی باید تنها باشم؟

خدایا چرا همیشه دردِ من بیشتره؟ چرا زندگیم زجرآور تره؟

خدایا همه ی بنده هات رو اینجوری امتحان می کنی؟

خدا خدا خدا

خدایا یه چیزی میگم ولی بهم نخندی ها...

احساس میکنم دلم برات تنگ شده!

خدایا

یادته بهت گفتم یکی از فرشته هات رو میخوام؟

یکی از فرشته هات رو بهم امانت بده...

حالا یه چیز دیگه هم میخوام...اینکه من هم بشم مثل فرشته هات!

پاکِ پاک...آرومِ آروم...آبی ِ آبی...

می بینی؟ دیوونه شدم

ولی مهم نیست

شاید از بلاتکلیفیه ... شایدم از دلتنگی!

خدایا... حرفامو به دل نگیر!

 

دلم می خواست یک بار دیگر او را در کنار خویش،

به یاد ِ اولین دیدار در چشم سیاهش خیره می ماندم!

دلم یک بار ِ دیگر همچو دیدارِ نخستین پیش ِ پایش دست و پا می زد...

شراب اولین لبخند در جام وجودم های و هویی کرد...

غم ِ گرمش نهانگاه دلم را جستجو میکرد

دلم می خواست دست ِ عشق چون روز نخستین مستی ام را زیر و رو میکرد...

چشمامو بستم...

            آروم پای راستمو گذاشتم جلو.... این بود قدم ِ اول...

            دلم لرزید...چشمام سوخت...به آسمون نگاه کردم...

            خورشید هنوز سر جاش بود...

            زمین هنوز سخت بود ... ولی یه غم بزرگ نشست تو دلم...

            دلم گریه میخواست!

            صدام در نمیومد ....

            دلم تنگ بود.... برای کی؟

            نمیدونم!

            یه نفس عمیق کشیدم...

            خیلی چیزا می خواستم!

 

           ولی همش یادم رفت...

           بهم گفته بود براش دعا کنم....

           یه صدایی شنیدم که میگفت: بگو....!!! باز چی میخوای؟!

           همه ی توانم رو جمع کردم تو صدام وفقط گفتم:

 

           خدای خوبم! بهم گفتن که تو خیلی مهربونی!

           خدایاااا خیلی دوسِت دارم.... خیلی دوسِت داره....خیلی دوسِت     داریم...

           ای خدا

           فقط بهم یاد بده که

           دوسِش داشته باشم!!

           چشمامو که باز کردم، ماه رو دیدم....

           خورشید کجاست؟... کی رفت؟.... کجا رفت؟

           کارش داشتم... میخواستم بهش بگم تو که اون بالاها نشستی...

           تویی که بی ریا ومهربونی...

           سلام منو به خدا برسون...

           بهش بگو:

           بازم دوسِش دارم....!!!